โปรนี้เพื่อแม๊

โปรนี้เพื่อแม๊!!! ในเดือนวันแม่

แสดงความเป็นแม๊ในตัวคุณ จะเป็นแม๊แบบไหนก็ได้ เพศไหนก็ได้ พร้อมเปิดกว้างสู่สังคมที่เท่าเทียม มอบโปรโมชั่นและของแถมเมื่อเข้าพักที่ THEE Bangkok Hotel ทันที